Historie

Náš požární sbor byl založen v roce 1894, jejím zakladatelem byl řídící učitel Ferdinand Adamec.
Bylo to na základě dobrovolnosti, měli heslo: BOHU KE CTI, VLASTI K OCHRANĚ A BLIŽNÍMU KU         POMOCI.
            Jako každé začátky byly těžké, stejné i měli naši předchůdci. V té době byl požární sbor odkázán hospodářsky jen na sebe, nebyl zapojen na obecní rozpočet a proto pořizovati základní výstroj a výzbroj nebylo bez problému. Každý člen přispěl, přispěli i občané naší obce. Bylo potřeba aby se pořídila stříkačka, tehdy ruční a ostatní materiál potřebný k hašení. Je velmi záslužné, že si tuto výstroj museli zakupovat za vlastní prostředky, mnohdy na úkor svých vlastních rodin. Jistě patří všem průkopníkům a zakladatelům vyjádřiti srdečný dík za všechno co vykonali pro blaho svých spoluobčanů. Pořádali hasičské výlety a cvičení a za tyto peníze které zbyly potom postupně dokupovali potřebný materiál a stejnokroje. V roce 1938 byla zakoupena motorová stříkačka firmy ing. Bert DS 12, která sloužila až do roku 1969, pro časté poruchy byla vyřazena a na hrazena stříkačkou DS 16. Při oslavě 80 výročí založení sboru jsme obdrželi novou moderní stříkačku s vybavením PPS 12, kterou máme dodnes.
 

Další oblastí činnosti hasičů byly a jsou preventivní prohlídky objektů občanů i výrobních provozů, zde jsou kontrolovány komíny, půdy a hospodářské budovy,zdali jsou dodržovány bezpečnostní předpisy. To je úkol na každý rok. Samozřejmou prací je údržba současné techniky, výzbroje a oprava zbrojnice.Hlavním úkolem hasičů je být stále připraveni zasáhnout v případě vzniklého požáru, pohromy či neštěstí. Mnohokrát do roka družstvo provádí výcvik odborné a technické zdatnosti. K tomu patří i námětové cvičení v rámci okrsku, kterých se též zúčastňujeme.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode